Zagadnienia Doradztwa Rolniczego eISSN 2719-8901
The Issues of Agricultural Advisory Service ISSN 1232-3578

Zagadnienia Doradztwa Rolniczego
- wersja polska

• ZDR 4’22 (110) – current issue
• Description of the number
• Table of contests
• Abstract
• Tables and charts
• Editorial page
• Archive>
Zagadnienia Doradztwa Rolniczego

The Issues of Agricultural Advisory Service
– english version


en en
The quarterly “The Issues of Agricultural Advisory Service” is a journal devoted to Advisory and its methodology as well as problems related to its organization, functioning, scope of activities and daily advisory work. The presented issues cover a wide range of problems facing agriculture, food economy and rural areas, problems to be solved in the near future, regarding the state of Advisory, conditions for its changes and new tasks after Poland's accession to the European Union.

The issues discussed in the pages of the quarterly are presented in two sections: Articles and Information.

The quarterly has been published in print since 1994 (ISSN 1232-3578) and in electronic version since 2012 (e-ISSN 2719-8901), being an exact equivalent of the basic printed version.

The journal is a non-profit organization and publishes in articles full open access.

The publication of articles in the "The Issues of Agricultural Advisory Service" is free of charge.

The journal is indexed in the databases: AGRO, CEJSH, ERIH+, POL-index/Polska Bibliografia Naukowa, ICI Journals Master List (ICV 2019 = 72,55) oraz Google Scholar (Index h5: 4; Mediana h5: 7).

According to the announcement of the Minister of Education and Science dated on December 1, 2021 on the list of scientific journals and materials from international conferences, the quaterly Zagadnienia Doradztwa Rolniczego received 20 points.
PUBLISHER


CDR Seria
Agricultural Advisory Center in Brwinów
Branch in Poznań

Promotion and Publishing Department
Department Manager: Adrianna Bolewicz-Tatka
tel.: 61 648 62 15 w.115
www.cdr.gov.pl
@: a.tatka@cdr.gov.pl
Association of Agricultural
and Agribusiness Economists

tel.: 794 653 134
www.seria.home.pl
EDITORIAL


Editor in Chief:
prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak
University of Warsaw
@: apw@wz.uw.edu.pl
Contact with the editorial office:
Editorial secretary:

mgr Justyna Stawna
Agricultural Advisory Center in Brwinów
Branch in Poznań
tel.: 61 823 20 81 w. 011
@: kwartalnik@cdr.gov.pl
Thematic editors:

prof. dr hab. Jean Bernard Diatta, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zakład Biogeochemii Środowiska (Polska)
dr Ryszard Jaworski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Polska)
dr hab. inż. Joanna Kobus-Cisowska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu; Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej (Polska)
mgr inż. Edward Matuszak – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Poznaniu (Polska)
dr hab. Arkadiusz Sadowski, prof. UPP - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny (Polska)
dr hab. Roman Sass, prof. KPSW – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Instytut Nauk Ekonomicznych (Polska)
prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak - Uniwersytet Warszawski (Polska)
prof. dr hab. Feliks Wysocki - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Polska)
prof. dr hab. inż. Sławomir Zawisza – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii (Polska)

Program Council:

prof. dr hab. Edward Arseniuk - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (Polska)
dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)
dr Mirosław Drygas - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Polska)
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. – Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja)
dr hc prof. Dr. Ing. Elena Horská - Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja)
prof. dr hab. Michał Jerzak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Polska)
dr hab. Antonina Kalinichenko, prof. UO – Uniwersytet Opolski (Polska)
dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Polska)
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (Polska)
dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. nadzw. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska)
prof. dr hab. Marek Mrówczyński – Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu (Polska)
prof. dr hab. Walenty Poczta - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Polska)
prof. dr hab. Marian Podstawka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska)
dr hab. Monika Stanny – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Polska)© Copyright by Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
& Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
2021