Zagadnienia Doradztwa Rolniczego eISSN 2719-8901
The Issues of Agricultural Advisory Service ISSN 1232-3578

Zagadnienia Doradztwa Rolniczego
- wersja polska

• ZDR 4’22 (110) – wydanie bieżące
• Opis numeru
• Spis treści
• Streszczenia
• Tabele i wykresy
• Strona redakcyjna
• Poprzednie numery>
Zagadnienia Doradztwa Rolniczego

The Issues of Agricultural Advisory Service
– english version


en en
Kwartalnik Zagadnienia Doradztwa Rolniczego to czasopismo poświęcone doradztwu i jego metodyce oraz problemom związanym z jego organizacją, funkcjonowaniem, zakresem działania i z codzienną pracą doradczą. Przedstawiane zagadnienia obejmują szeroki wachlarz problemów jakie stoją przed rolnictwem, gospodarką żywnościową oraz obszarami wiejskimi, problemów do rozwiązania w najbliższym czasie, dotyczących stanu doradztwa, uwarunkowań jego zmian i nowych zadań po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Zagadnienia omawiane na łamach Kwartalnika prezentowane są w dwóch działach: Artykuły i Informacje.

Kwartalnik wydawany jest w wersji drukowanej (ISSN 1232-3578) od 1994 roku oraz elektronicznej (e-ISSN 2719-8901) od 2012 roku będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji podstawowej drukowanej.

Czasopismo jest organizacją non-profit i publikuje pełne treści artykułów w otwartym dostępie.

Publikacja artykułów w „Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” jest bezpłatna.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: AGRO, CEJSH, ERIH+, POL-index/Polska Bibliografia Naukowa, ICI Journals Master List (ICV 2019 = 72,55) oraz Google Scholar (Index h5: 4; Mediana h5: 7).

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo Zagadnienia Doradztwa Rolniczego otrzymało 20 punktów.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Pozycja kwartalnika Zagadnienia Doradztwa Rolniczego w załączniku do komunikatu to nr 32440/unikatowy identyfikator czasopisma – 201256.
WYDAWCA


CDR Seria
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu

Dział Promocji i Wydawnictw
Kierownik Działu: Adrianna Bolewicz-Tatka
tel.: 61 648 62 15 w.115
www.cdr.gov.pl
@: a.tatka@cdr.gov.pl
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa
i Agrobiznesu

tel.: 794 653 134
www.seria.home.pl
REDAKCJA


Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak
Uniwersytet Warszawski
@: apw@wz.uw.edu.pl
Kontakt z Redakcją:
Sekretarz redakcji:

mgr Justyna Stawna
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu
tel.: 61 823 20 81 w. 011
@: kwartalnik@cdr.gov.pl
Redaktorzy tematyczni:

prof. dr hab. Jean Bernard Diatta, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zakład Biogeochemii Środowiska (Polska)
dr Ryszard Jaworski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Polska)
mgr inż. Edward Matuszak – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Poznaniu (Polska)
dr hab. Arkadiusz Sadowski, prof. UPP - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny (Polska)
dr hab. Roman Sass, prof. KPSW – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Instytut Nauk Ekonomicznych (Polska)
prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak - Uniwersytet Warszawski (Polska)
prof. dr hab. Feliks Wysocki - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Polska)
prof. dr hab. inż. Sławomir Zawisza – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii (Polska)

Rada Programowa:

prof. dr hab. Edward Arseniuk - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (Polska)
dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)
dr Mirosław Drygas - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Polska)
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. – Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja)
dr hc prof. Dr. Ing. Elena Horská - Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja)
prof. dr hab. Michał Jerzak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Polska)
dr hab. Antonina Kalinichenko, prof. UO – Uniwersytet Opolski (Polska)
dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Polska)
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (Polska)
dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. nadzw. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska)
prof. dr hab. Marek Mrówczyński – Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu (Polska)
prof. dr hab. Walenty Poczta - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Polska)
prof. dr hab. Marian Podstawka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska)
dr hab. Monika Stanny – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Polska)© Copyright by Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
& Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
2021