ZDR
en en

Kwartalnik Zagadnienia Doradztwa Rolniczego to czasopismo poświęcone doradztwu i jego metodyce oraz problemom związanym z jego organizacją, funkcjonowaniem, zakresem działania i z codzienną pracą doradczą. Przedstawiane zagadnienia obejmują szeroki wachlarz problemów jakie stoją przed rolnictwem, gospodarką żywnościową oraz obszarami wiejskimi, problemów do rozwiązania w najbliższym czasie, dotyczących stanu doradztwa, uwarunkowań jego zmian i nowych zadań po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Zagadnienia omawiane na łamach Kwartalnika prezentowane są w dwóch działach: Artykuły i Informacje.
Zagadnienia Doradztwa Rolniczego
• ZDR 3’23 (113) – wydanie bieżące
• Spis treści
• Streszczenia
• Strona redakcyjna
• Poprzednie numery>
Kwartalnik wydawany jest w wersji drukowanej (ISSN 1232-3578) od 1994 roku oraz elektronicznej (e-ISSN 2719-8901) od 2012 roku będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji podstawowej drukowanej.

Publikacja artykułów w „Zagadnieniach Doradztwa Rolniczego” jest bezpłatna.

Czasopismo jest organizacją non-profit i publikuje pełne treści artykułów w otwartym dostępie. Przyjęliśmy licencję Creative Commons CC BY-NC – uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne. Opublikowane artykuły mogą być gromadzone, przeczytane i pobierane bezpłatnie – z zastrzeżeniem praw autorskich.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: AGRO, CEJSH, ERIH+, POL-index/Polska Bibliografia Naukowa, ICI Journals Master List (ICV 2021 = 85,66) oraz Google Scholar.

Punktacja MEiN: 40 pkt.
WYDAWCA
CDR Seria
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu

Dział Promocji i Wydawnictw
Kierownik Działu: Adrianna Bolewicz-Tatka
tel.: 61 648 62 15 w.115
www.cdr.gov.pl
@: a.tatka@cdr.gov.pl
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa
i Agrobiznesu

tel.: 794 653 134
www.seria.home.pl
REDAKCJA
Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak
Uniwersytet Warszawski
@: apw@wz.uw.edu.pl
Sekretarz redakcji:
mgr Justyna Stawna
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu
tel.: 61 823 20 81 w. 011
@: kwartalnik@cdr.gov.pl
Kontakt z Redakcją:
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel.: 61 823 20 81 w. 011
@: kwartalnik@cdr.gov.pl© Copyright by Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
& Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
2023

Wdrożenie: CDR Poznań